Ktorý panovník

v RÍŠI BOHATSTVA ste?

Objav v sebe najlepšieho vládcu!

Ideme na to:

Ktorú radu od svojho cisárskeho otca ste si najviac zobrali k srdcu?